Transport w turystyce wobec szczytu wydobycia ropy naftowej

Hubert Igliński

Abstract

For centuries tourism had been the pursuit of only the wealthiest people. Only in the 1840s did it start to become available to a wider range of customers because of the rapid development of the railways. Subsequent spurts of rapid growth in tourism were closely linked with revolutionary changes in transportation. Contemporary tourism is based on road and air transport, but these modes are almost entirely dependent on fuels which are based on refined crude oil. Thus, in the face of global peak oil, the transport and tourism sector are facing serious challenges and inevitable changes. In this paper the author presents an analysis of crude oil supply, the current usage in the transport sector and an oil demand forecast for the future. In addition, alternative energy sources in transport are presented as well as the possibilities for their implementation. The author also tries to address the question of how rising oil prices and future oil shortages will influence the tourism sector.
Author Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsTransport in Tourism in the Face of Peak Oil
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No3
Pages80-102
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishtransport, źródła ropy naftowej, podaż ropy naftowej, popyt na ropę, paliwa alternatywne, turystyka
Keywords in Englishtransport, sources of oil, demand for oil, peak oil, alternative fuels, tourism sector
Abstract in PolishTurystyka przez wieki była rozrywką zarezerwowaną wyłącznie dla najbogatszych. Dla szerszego grona klientów stała się dostępna dopiero w latach czterdziestych XIX wieku, gdy dynamicznie zaczął się rozwijać transport kolejowy. Kolejne okresy przyspieszonego rozwoju w turystyce nieodmiennie były związane z rewolucyjnymi zmianami w transporcie. Współczesna turystyka jest oparta głównie na transporcie drogowym i lotniczym, a gałęzie te są prawie w całości napędzane silnikami zużywającymi paliwa pochodzące z rafinacji ropy naftowej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wydobycie ropy naftowej na świecie osiąga szczytowy poziom (oil peak), wówczas zarówno sektor transportu, jak i turystyki stoją przed ogromnymi wyzwaniami i nieuchronnymi zmianami. W niniejszym artykule przedstawiono analizę podaży ropy naftowej, jej zużycia w sektorze transportu oraz prognozy popytu na nią. Przedstawiono także analizę alternatywnych źródeł energii w transporcie i możliwości ich implementacji oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak ograniczona podaż ropy naftowej, a w przyszłości również jej niedobór wpłyną na sektor turystyki.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_iglinski.pdf
Languagepl polski
File
05_iglinski.pdf of 21-03-2019
153.34 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?