Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności

Kazimierz Krzakiewicz , Szymon Cyfert

Abstract

The study is aimed at the assessment of strategic potential of learning organisations in the aspect of the dynamic skill theory. It analyses the methodological foundations of assessment of organisational strategic potential in the changing global environment, considers the factors which provide organisations with permanent competitive advantages, indicates the significance of intangible assets: especially those difficult to copy like dynamic organisational skills and presents the characteristics of the learning organisation potential creation.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsStrategic potential of learning organisations in the aspect of dynamic skill theory
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No149
Pages43-59
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkoncepcja zdolności dynamicznych, strategiczny potencjał organizacji, ucząca się organizacja
Abstract in PolishCelem artykułu jest przeprowadzenie oceny strategicznego potencjału uczącej się organizacji w aspekcie koncepcji zdolności dynamicznych. W opracowaniu dokonano analizy metodologicznych podstaw oceny strategicznego potencjału organizacji w zmieniającym się globalnym otoczeniu, rozpatrzono czynniki zapewniające organizacji trwałe przewagi konkurencyjne, wskazano na znaczenie niematerialnych aktywów przede wszystkim trudnych do skopiowania, takich jak dynamiczne zdolności organizacji, a także przedstawiono charakterystyki kształtowania potencjału uczącej się organizacji.
URL https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=150931
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*14 (2021-07-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?