Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej

Anna Michalska , Alicja Maleszka

Abstract

The article presents the problem of safety and quality of the industrial goods with particular regard to durable consumer goods. There have been threats indicated identified in durable consumer goods available on the Polish market. The scale of notifications concerning dangerous products caught on the Polish market was shown too. There have also been discussed the role of the voluntary certification process in product safety verification and quality asssurance.
Author Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsShaping the quality of industrial products through the voluntary certification system
Journal seriesStudia Informatica Pomerania, [Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński], ISSN 2451-0424, e-ISSN 2300-410X, (0 pkt)
Issue year2017
No1 (43)
Pages83-90
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość wyrobów przemysłowych, bezpieczeństwo wyrobów przemysłowych, dobra trwałego użytku, dobrowolna certyfikacja wyrobów
Keywords in Englishquality of industrial goods, industrial products safety, durable consumer goods, voluntary certification of products
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa oraz jakości wyrobów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem dóbr trwałego użytku. Wskazano na zagrożenia identyfikowane w dobrach trwałego użytku sprzedawanych na polskim rynku. Pokazano skalę zgłoszeń dotyczących produktów niebezpiecznych, wychwytywanych na polskim rynku. Omówiono również rolę procesu dobrowolnej certyfikacji w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa wyrobów oraz kształtowania ich jakości
DOIDOI:10.18276/si.2017.43-08
URL https://wnus.edu.pl/si/pl/issue/694/article/10975/
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?