Hierarchia motywów oszczędzania

Sylwester Białowąs

Abstract

In the economic literature, one can find many studies concerning motives for savings. Publications containing an empirical material usually originate on the basis of quantitative research; fewer publications refer to qualitative research. In his article, the author discussed findings of both types of research. An aim of considerations is to separate, based on the review of literature, the motives for saving, to arrange their hierarchy and to survey the contexts of their occurrence. The empirical materials were two quantitative research surveys carried out among households as well as qualitative research carried out among students and employees. The aims were being fulfilled by way of critical review of the literature (establishment of a coherent research proposal combining various approaches), own quantitative research (determination of the hierarchy of motives) as well as qualitative research (confirmation of motives occurrence, in-depth understanding thereof and the context).
Autor Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuHierarchy of Motives for Savings
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2014
Nr1
Paginacja197-209
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimeksperyment frakcyjny, efektywność marketingu bezpośredniego
Słowa kluczowe w języku angielskimfractional experiment, direct marketing effectiveness
Streszczenie w języku polskimW literaturze ekonomicznej można znaleźć wiele opracowań dotyczących motywów oszczędzania. Publikacje zawierające materiał empiryczny na ogół powstają na podstawie badań ilościowych, mniej publikacji odwołuje się do badań jakościowych. W artykule przedyskutowano wyniki z obydwu typów badań. Celem rozważań jest wyodrębnienie na podstawie przeglądu literatury motywów oszczędzania, uporządkowanie ich hierarchii oraz zbadanie kontekstów ich występowania. Materiałem empirycznym były dwa badania ilościowe przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz badania jakościowe przeprowadzone wśród studentów i osób pracujących. Cele realizowano przez krytyczny przegląd literatury (ustalenie spójnej propozycji badawczej łączącej różne podejścia), własne badania ilościowe (określenie hierarchii motywów) oraz badania jakościowe (potwierdzenie występowania motywów, ich głębsze zrozumienie oraz kontekst).
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-01-27)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?