Hierarchia motywów oszczędzania

Sylwester Białowąs

Abstract

In the economic literature, one can find many studies concerning motives for savings. Publications containing an empirical material usually originate on the basis of quantitative research; fewer publications refer to qualitative research. In his article, the author discussed findings of both types of research. An aim of considerations is to separate, based on the review of literature, the motives for saving, to arrange their hierarchy and to survey the contexts of their occurrence. The empirical materials were two quantitative research surveys carried out among households as well as qualitative research carried out among students and employees. The aims were being fulfilled by way of critical review of the literature (establishment of a coherent research proposal combining various approaches), own quantitative research (determination of the hierarchy of motives) as well as qualitative research (confirmation of motives occurrence, in-depth understanding thereof and the context).
Author Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsHierarchy of Motives for Savings
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages197-209
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polisheksperyment frakcyjny, efektywność marketingu bezpośredniego
Keywords in Englishfractional experiment, direct marketing effectiveness
Abstract in PolishW literaturze ekonomicznej można znaleźć wiele opracowań dotyczących motywów oszczędzania. Publikacje zawierające materiał empiryczny na ogół powstają na podstawie badań ilościowych, mniej publikacji odwołuje się do badań jakościowych. W artykule przedyskutowano wyniki z obydwu typów badań. Celem rozważań jest wyodrębnienie na podstawie przeglądu literatury motywów oszczędzania, uporządkowanie ich hierarchii oraz zbadanie kontekstów ich występowania. Materiałem empirycznym były dwa badania ilościowe przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz badania jakościowe przeprowadzone wśród studentów i osób pracujących. Cele realizowano przez krytyczny przegląd literatury (ustalenie spójnej propozycji badawczej łączącej różne podejścia), własne badania ilościowe (określenie hierarchii motywów) oraz badania jakościowe (potwierdzenie występowania motywów, ich głębsze zrozumienie oraz kontekst).
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?