Czynniki wpływające na zwracanie uwagi przez konsumentów na informacje zamieszczane na opakowaniach produktów kosmetycznych

Klaudia Młoda-Brylewska

Abstract

Packages of both food and non-food products are most often indicated by respondents as a source of communication with the producer. The packaging contains all the information relevant to the consumer. The purpose of the articles was to indicate the factors affecting the reading of labels of cosmetic products by buyers. This research problem was developed on the basis of empirical material gathered using the results of the survey. The research shows that reading the information on the packaging of cosmetic products is significantly affected by the fact of reading the information and the type of product that the consumer intends to purchase.
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsFactors affecting consumer reading of information on cosmetics packaging
Pages103-112
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : Nauki humanistyczne i społeczne. Część 2, 2019, Idea Knowledge Future , ISBN 978839538827, 272 p.
Keywords in Polishkosmetyki, opakowania, opakowania produktów kosmetycznych
Keywords in Englishcosmetics, packaging, packaging of cosmetic products
Abstract in PolishOpakowania produktów zarówno żywnościowych, jak i nieżywnościowych są najczęściej wskazywane przez respondentów, jako źródło komunikacji z producentem. Na opakowaniach znajdują się wszystkie istotne z punktu widzenia konsumenta informacje. Celem artykułu było wskazanie czynników wpływających na czytanie etykiet produktów kosmetycznych przez nabywców. Niniejszy problem badawczy został opracowany na podstawie materiału empirycznego, zgromadzonego przy użyciu wyników badań ankietowych. Na podstawie badań można wysnuć wniosek, że na czytanie informacji zawartych na opakowaniach produktów kosmetycznych, istotny wpływ ma okoliczność zapoznawania się z treścią informacji oraz rodzaj produktu, który konsument zamierza nabyć.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?