Should the Government Provide Jobs for Everyone? Societal Expectations and Their Impact on Labour Market Institutions and Outcomes

Michał Pilc

Abstract

This study explores whether and to what extent voters expect the government to provide jobs for everyone who wants to work. It examines the link between voter expectations and the labour market situation. It finds that the stronger the expectation of the government to provide a job for everyone in the mid-1990s was, the worse the labour market situation is today. Two hypotheses inspired by the theory of public choice are proposed to explain this relationship: (1) societal expectations were not correlated with reforms of labour market institutions in the next two decades; (2) support for the idea of the government providing a job for everyone was significantly lower among the employed (who in many countries constituted the majority of voters) than among other groups, and this difference did not depend on the labour market situation. The empirical analysis is based on a set of 29 indicators of labour market institutions and covers countries included in the Role of Government survey for 1996–2016 — conducted as part of the International Social Survey Programme. The obtained results are largely consistent with the stated hypotheses.
Author Michał Pilc (WE / KMiBR)
Michał Pilc,,
- KMiBR
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2018
No4
Pages179-210
Publication size in sheets1.55
Keywords in Polishinstytucje rynku pracy, polityka rynku pracy, pełne zatrudnienie, oczekiwania społeczne
Keywords in Englishlabour market institutions, labour market policy, full employment, individual preferences, expectations
Abstract in PolishOkazuje się, że im silniejsze było w 1996roku społeczne oczekiwanie, aby rządy poszczególnych krajów zapewniły pełne zatrudnienie, tym gorsza jest obecnie w tych krajach sytuacja na rynkach pracy. W artykule zaproponowano dwie komplementarne hipotezy, inspirowane teorią wyboru publicznego, które mogą pomóc wyjaśnić to zjawisko: (1) oczekiwania społeczne nie były skorelowane z reformami instytucji rynku pracy przeprowadzonymi w kolejnych dwóch dekadach; (2) poparcie dla idei zapewnienia przez rząd pełnego zatrudnienia jest niższe wśród osób pracujących (którzy w wielu badanych krajach stanowili większość wyborców) niż w przypadku pozostałych grup społecznych i różnica ta nie zależy od sytuacji panującej na rynku pracy. Analiza empiryczna bazuje na zestawie 29 wskaźników instytucji rynku pracy i obejmuje kraje, które w latach 1996–2016 wzięły udział w badaniu ankietowym pt. Oczekiwania wobec rządu (ang. Role of government) – będącego częścią Międzynarodowego programu sondaży społecznych (ISSP). Uzyskane rezultaty są w dużej mierze zgodne z przyjętymi hipotezami.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/Should-the-Government-Provide-Jobs-for-Everyone-Societal-Expectations-and-Their-Impact,102229,0,2.html
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?