Zastosowanie okulografii w badaniach uwagi wzrokowej konsumentów

Ewa Jerzyk

Abstract

Visual attention includes the process of perceiving information by the visual system and begins with the detection and recording of the visual stimulus in an active and conscious or passive way (peripheral). It is an important stage in the information processing process that determines behaviour and purchase decisions of consumers. Learning and understanding the essence of visual attention can broaden our knowledge of designing effective marketing activities using visual communications. The purpose of this article is to present the importance of visual attention in visual communication and to indicate the potential for its exploration through eye-tracking studies for the purpose of enhancing marketing effectiveness.
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsApplications of Eye-Tracking in the Consumer's Attention Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No6
Pages122-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuwaga wzrokowa, zachowania konsumentów, eyetracking , marketing wizualny
Keywords in Englishconsumer behaviour, attention, eye-tracking, visual marketing
Abstract in PolishUwaga wzrokowa obejmuje proces postrzegania informacji przez narząd wzroku i rozpoczyna się od wykrycia i zarejestrowania bodźca wzrokowego w sposób aktywny, czyli świadomy lub pasywny. Jest ważnym etapem procesu przetwarzania informacji, który determinuje zachowania i decyzje konsumentów. Poznanie i zrozumienie istoty uwagi wzrokowej może poszerzyć wiedzę na temat projektowania skutecznych działań w zakresie działań marketingowych wykorzystujących wizualne przekazy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia uwagi wzrokowej w komunikacji wizualnej oraz wskazanie możliwości jej eksploracji przez badania okulograficzne dla potrzeb podniesienia skuteczności interakcji marketingowej z nabywcami.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-33380366-0eb8-4947-ad31-1c762af232c9/c/HW_6.122-131.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?