Istota i założenia koncepcji dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji : (podejście sieciowe)

Krzysztof Fonfara

Abstract

The paper discusses the mechanism of the impact that internationalisation has on a company's competitive position. A basic measure of the evaluation of the internationalisation process in the context of its effectiveness is the proposed concept of company internationalisation maturity based on the network approach. Company internationalisation maturity is examined in terms of three main components which embrace 10 specific components, namely time advancement of the internationalisation process, the advancement level of internationalisation forms, the formalization level of internationalisation, openness to cooperation, the atmosphere of cooperation, trust as a part of cooperation with key entities. It is assumed that the higher the level of company internationalisation maturity, the greater the likelihood of achieving better results compared with those of closest competitors.
Author Krzysztof Fonfara (WGM / KMM)
Krzysztof Fonfara,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsCrisis Prevention Through Integrated Risk ManagementNature and Assumptions of the Concept of Company Internationalisation Maturity : (Network Approach)
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages2-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternacjonalizacja, Podejście sieciowe, Przewaga konkurencyjna
Keywords in EnglishInternationalization, Network approach, Competitive advantage
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w artykule jest mechanizm wpływu internacjonalizacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Podstawowym miernikiem oceny procesu internacjonalizacji w kontekście jego skuteczności jest zaproponowana koncepcja dojrzałości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji oparta na podejściu sieciowym. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji rozpatrywana jest przez pryzmat trzech głównych składowych obejmujących 10 szczegółowych składowych, a mianowicie: zaawansowanie w czasie procesu internacjonalizacji, otwartość na współpracę, atmosferę współpracy, zaufanie w ramach współpracy, konflikty w ramach współpracy, dystans psychiczny, współpracę z kluczowymi podmiotami otoczenia oraz współpracę z podmiotami wewnętrznymi. Przyjmuje się, iż im wyższy poziom dojrzałości w zakresie internacjonalizacji, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?