Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności

Elżbieta Gołata , Maciej Beręsewicz

Abstract

Spis ludności jest podstawowym źródłem informacji o stanie i strukturze ludności oraz jej rozmieszczeniu terytorialnym. Badanie to stanowi zasadniczą część narodowego i międzynarodowego systemu statystyki oficjalnej przede wszystkim dlatego, że dostarcza szacunków liczby ludności. Spis jest jednym z najstarszych badań statystycznych, ale... czy to badanie jest nam dzisiaj nadal potrzebne? Czy statystyka oficjalna, której zadaniem jest zapewnienie rzetelnego systemu informacji, jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom? W rozdziale podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania poprzez omówienie zmian organizacyjnych badań statystycznych, metod przeprowadzania oraz transformacji spisów ludności, a zwłaszcza zagrożeń i perspektyw na przyszłość związanych z wykorzystaniem pozastatystycznych źródeł danych (m.in. rejestrów administracyjnych czy big data), jako alternatywnych metod przeprowadzania spisu ludności.
Author Elżbieta Gołata (WIiGE / KS)
Elżbieta Gołata,,
- Department of Statistics
, Maciej Beręsewicz (WIiGE / KS)
Maciej Beręsewicz,,
- Department of Statistics
Pages173-194
Publication size in sheets1.05
Book Gorynia Marian (eds.): Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, 2019, Polska Akademia Nauk, ISBN 978-83-63305-66-6, 254 p.
Keywords in Polishstatystyka publiczna, spisy powszechne, rejestry administracyjne, big data
Keywords in Englishofficia statistics, censuses, administrative records, big data
URL http://publikacje.pan.pl/dlibra/publication/131648/edition/114989/content
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-07-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?