Wpływ polityki podatkowej państwa na ceny energii elektrycznej w krajach UE

Joanna Mazurkiewicz

Abstract

Environmental taxes constitute the payments to the state budget where the tax base is comprised of activities harmful to the environment. Taxes on emissions, economic use of the environment, as well as on consumption resulting in negative externalities are classified within the framework of this definition. The main purpose of environmental taxes is to reduce the negative impact upon the environment. However, due to the fact that energy and energy sources are non-substitutable goods, or their substitution requires high transaction costs, environmental taxes may form a stable source of budget revenues. This paper presents the changes to the tax systems in the EU-27 and their influence on electricity prices. Themain objective is to examine if the taxmodifications are driving the dynamics of the changes in electricity prices for domestic consumers and industry. The study consists of three essential parts. The first presents the issue of environmental taxes and characterizes the main function they perform in contemporary economics. The second part is an assessment of modifications to the tax systems in the EU-27 between 2008 and 2013. This then provides the basis for analyzing the relation between environmental taxes and electricity prices in the EU Member States in the third part of the paper.
Author Joanna Mazurkiewicz (WE / KPGiS)
Joanna Mazurkiewicz,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe impact of tax policy on electricity prices in the EU
Journal seriesPolityka Energetyczna / Energy Policy Journal, ISSN 1429-6675, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol17
No3
Pages295-308
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsystem podatkowy, podatki ekologiczne, ceny energii elektrycznej, ekologiczna reforma podatkowa
Keywords in Englishtax system, environmental taxes, electricity prices, ecological tax reform
Abstract in PolishPodatki ekologiczne obejmują grupę świadczeń pieniężnych na rzecz państwa, w których podstawą opodatkowania jest działanie wywierające udowodniony i negatywny wpływ na środowisko. Wramach tej definicji klasyfikowane są obciążenia nakładane na emisję zanieczyszczeń do środowiska, gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz konsumpcję, w wyniku której powstają środowiskowe efekty zewnętrzne. Główną funkcję, jaką pełnią podatki ekologiczne, jest ograniczanie szkodliwego oddziaływania podmiotów gospodarczych na środowisko. Fakt opodatkowania energii i jej źródeł, a zatem dóbr, które nie posiadają substytutów lub ich substytucja wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów transakcyjnych sprawia, że podatki ekologiczne mogą również stawiæ stabilne źródło dochodów budżetowych. Artykuł stanowi analizę zmian zachodzących w systemach podatkowych krajów UE-27 w kontekście ich wpływu na ceny energii. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzane w okresie kryzysu gospodarczego reformy podatkowe stanowiły istotny czynnik kształujący zmiany poziomu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano istotę podatków ekologicznych oraz scharakteryzowano główne funkcje, jakie pełnią one we współczesnej gospodarce. W drugiej części dokonano oceny zmian w systemach podatkowych państw czlonkowskich w latach 2008–2013, aby następnie w części trzeciej zanalizować wpływ tych zmian dla poziomu cen energii elektrycznej w krajach członkowskich UE.
URL https://epj.min-pan.krakow.pl/The-impact-of-tax-policy-on-electricity-prices-in-the-EU,96037,0,2.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?