Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa

Bartosz Deszczyński

Abstract

Strategic management, called new theory of a company, is becoming increasingly important in the context of the turbulent and competitive business environment of our times. In these conditions building relationships seems to helpful in reducing the degree of uncertainty due to their more stable character compared to transactional contacts. The relational approach has attracted a great deal of attention within the Resource-Based View (RBV) - one of the modern so-called strategic schools. In addition to defining maturity in the use of the relational approach by companies, the article also attempts to conceptualize the notion of relational resources which, in the light of the cited theory, enable companies to achieve an advantage over competitors oriented towards individual transactions.
Author Bartosz Deszczyński (WGM / KMM)
Bartosz Deszczyński,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsRelational Assets - Conceptualization of the Term in the Light of the Resource-Based View
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No11
Pages25-44
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishZarządzanie strategiczne, Teoria przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Keywords in EnglishStrategic management, Enterprise theory, Competitiveness, Customer Relationship Management (CRM)
Abstract in PolishZarządzanie strategiczne - określane jako nowa teoria przedsiębiorstwa - to sfera działania przedsiębiorstwa, która w warunkach bardzo zmiennego i konkurencyjnego otoczenia nabiera szczególnego znaczenia. W ten obszar niepewności pewnego rodzaju stabilność wprowadza ukierunkowanie na budowanie relacji z otoczeniem, które z natury mają charakter trwalszy niż zwykłe kontakty transakcyjne. W ramach tzw. strategicznych szkół zarządzania podejściu relacyjnemu najwięcej uwagi poświęca się w ramach zasobowej teorii przedsiębiorstwa (resource based view - RBV). W artykule, oprócz zdefiniowania dojrzałości w stosowaniu podejścia relacyjnego przez przedsiębiorstwa, podjęto próbę konceptualizacji pojęcia zasobów relacyjnych, które w świetle przywołanej teorii umożliwiają przedsiębiorstwom osiąganie przewagi nad zorientowanymi na pojedyncze transakcje konkurentami.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_deszczynski.pdf
Languagepl polski
File
02_deszczynski.pdf 1.59 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*23 (2021-06-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?