Usługi niehandlowe jako czynnik atrakcyjności centrum handlowego na przykładzie galerii Posnania

Jan Mikołajczyk

Abstract

The purpose of the paper is to assess the awareness of non-commercial services included in the offer of the Posnania Shopping Centre and to assess their attractiveness - from the perspective of young customers, i.e. students of the University of Economics in Poznan. Services provided through shopping centers are of enormous significance both from a cognitive and a practical point of view. The growing intensity of the competitive struggle in the shopping centre sector means that owners and managers are increasingly looking for answers to the question of what attributes of shopping galleries will allow them to attract more customers. The article presents the results of the research into the awareness and the assessment of the attractiveness of non-commercial services provided by the Posnania Shopping Centre. For some groups of customers, these services may be a source of Posnania's competitive advantage over the other shopping centres in the city. Moreover, the results will partly fill the research gap in this area. The assessment of the attractiveness of non-commercial services may also be helpful for managers of shopping centres as an indication of certain expectations of young and important customers of these facilities
Author Jan Mikołajczyk (WZ / KHiM)
Jan Mikołajczyk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsNon-commercial Services as a Factor of a Shopping Centre Attractiveness Based on the Example of the Posnania Gallery
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No8 [CD]
Pages139-152
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcentrum handlowe, usługi niehandlowe, wyniki badań, studium przypadku CH Posnania
Keywords in Englishshopping centre, non-commercial services, research results, case study of SC Posnania
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena znajomości usług niehandlowych znajdujących się w ofercie centrum handlowego Posnania oraz dokonanie oceny ich atrakcyjności z perspektywy młodych klientów, tj. studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Usługi świadczone przez centra handlowe to problem istotny zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Rosnące natężenie walki konkurencyjnej w sektorze centrów handlowych powoduje, że właściciele i menedżerowie coraz intensywniej poszukują odpowiedzi na pytanie o istotne, z punktu widzenia klientów, atrybuty i wyróżniki centrów, dzięki którym będą w stanie przyciągać więcej nabywców. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących znajomości i oceny atrakcyjności usług niehandlowych świadczonych przez centrum handlowe Posnania. Usługi te, nazywane w branży jako services (ang.), dla niektórych grup klientów mogą stanowić swoiste źródło przewagi konkurencyjnej Posnanii na tle innych centrów handlowych w mieście, a zaprezentowane wyniki, chociaż częściowo, pozwolą wypełnić lukę badawczą w tym zakresie. Ocena atrakcyjności usług niehandlowych może być także pomocna dla osób zarządzających centrami handlowymi, jako wskazanie pewnych oczekiwań przez młodych i ważnych klientów tych obiektów
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/cd_mir_08_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?