Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług

Kazimierz Rogoziński

Abstract

This article presents six chosen categories of services marketing and discuss their significance for the essence of services marketing. The relational context of services marketing is the basis for the interpretation of the relationship service, assessing the role of the sides in this process and the nature of the obtained effect.
Author Kazimierz Rogoziński (WZ / KBRiU)
Kazimierz Rogoziński,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Selected Categories Defining Interpretative Context of Services Marketing
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (42)
Pages267-282
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishsprawstwo, dobrostan, urzeczywistnianie usług
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie sześciu wybranych kategorii marketingu usług i omówienie ich znaczenia dla istoty marketingu usług. Kontekst relacyjny marketingu usług jest podstawą interpretacji relacji usługowej, oceny roli stron w tym procesie i charakteru uzyskanego efektu.
DOIDOI:10.18276/miz.2016.42-19
URL https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/98/article/688/
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?