Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a decyzje Europejskiego Banku Centralnego

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The aim of this article is to analyze the relationship between the monetary policy of the National Central Bank of Poland and the decisions of European Central Bank in the field of shaping the main interest rate. In modeling that link the autoregressive model with distributed lags was used. This model allows to conduct the multiplier's analysis describing the short-term and the long-term impact of an exogenous variable on a given endogenous variable. In the study the Polish reference rate was used as the dependent variable and the interest rate on the main refinancing operations of the ECB was used as explanatory variable. Quarterly time series for the period of quarter II 2000-quarter IV 2014 were used in the analysis. The estimated model revealed an impact of the ECB's interest rate policy on the decisions of the Poland's NCB in that field in the short- and medium-term.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No403
Pages364-371
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolityka pieniężna, Stopa procentowa, Analiza mnożnikowa
Keywords in EnglishMonetary policy, Interest rate, Multiplier analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zależności polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) od decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie kształtowania głównej stopy procentowej. W modelowaniu tej relacji wykorzystano model autoregresyjny z rozłożonymi opóźnieniami, który umożliwia przeprowadzenie analizy mnożnikowej, opisującej krótko- i długookresowy wpływ zmiennej egzogenicznej na daną zmienną endogeniczną. Do badania przyjęto stopę referencyjną NBP jako zmienną objaśnianą oraz podstawową stopę procentową EBC jako zmienną objaśniającą. Stopy te stanowią podstawowy instrument polityki pieniężnej NBP i EBC, którego zmiany wskazują na charakter realizowanej polityki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwartalne szeregi czasowe dla okresu II kw. 2000-IV kw. 2014. Otrzymana postać modelu ujawniła krótko- i średniookresowy wpływ polityki stopy procentowej EBC na decyzje NBP w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.403.33
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?