Zróżnicowanie poziomu absorpcji funduszy unijnych w kujawsko-pomorskim w kontekście byłych granic zaborów

Natalia Buczkowska , Waldemar Czternasty

Abstract

The article presents the differences in the allocation of EU funds directed to the agricultural sector in particular counties of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, taking into account the limits of the old partitions. The authors tried to answer the research question: whether there is a relationship between the location of beneficiaries of EU funds in the past in various invaders and raising funds. Can different directions and the level of absorption of agricultural land, which in the past were in the limits of various invaders, indicate the occurrence of developmental differences and the related different needs and preferences of the beneficiaries? The analysis indicated a relationship between the location of the recipients of EU funds in the past and raising funds.
Author Natalia Buczkowska
Natalia Buczkowska,,
-
, Waldemar Czternasty (WE / KMiGŻ)
Waldemar Czternasty,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Variation in the Absorption of EU Funds in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the Context of the Former Borders of the Partitions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No360
Pages72-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzabory, fundusze unijne, indeks rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie rolnictwa
Keywords in Englishpartitions, EU funds, index of rural development, agricultural support
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono różnice w alokacji funduszy unijnych skierowanych do sektora rolnego w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględniając dawne granice zaborów. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytania badawcze: czy występuje zależność pomiędzy umiejscowieniem beneficjentów środków unijnych w przeszłości u poszczególnych zaborców a pozyskiwaniem funduszy? Czy odmienne kierunki oraz poziom absorpcji środków na terenach rolniczych, które w przeszłości znalazły się w granicach różnych zaborców, mogą świadczyć o występowaniu różnic rozwojowych i związanych z nimi różnych potrzebach i preferencjach beneficjentów? Dokonana analiza wskazała na zależność między umiejscowieniem odbiorców środków unijnych w przeszłości a pozyskiwaniem funduszy.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.360.08
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruAgrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?