Koszty i produktywność pracy w Polsce i Unii Europejskiej - elementy analizy porównawczej

Wacław Jarmołowicz , Magdalena Knapińska

Abstract

The aim of this study is to present, analyze and assess the level and relations of labor costs and productivity in Poland and European Union. Analyses of labor markets in European Union states show that these markets are characterized by very similar measures regarding the levels of professional activity, unemployment rate and efficiency of labor market policy programs. However, the difference in the level of wages still remains high. Among the reasons for this phenomenon we can indicate the levels of labor costs and productivity, which determine the levels of wages in particular member states. Thus the subject of this paper is the analysis of the levels of labor costs and productivity in Poland versus those in European Union. The thesis stated in the study is that the maintained differences in wages in European Union may be explained by differences in the levels and relations of labor costs and productivity, which are discussed in detail in the study.
Author Wacław Jarmołowicz (WE / KMiBR)
Wacław Jarmołowicz,,
- KMiBR
, Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsLabor Costs and Productivity in Poland and European Union - Elements of Comparing Analysis
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No196
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishekonomia, rynek pracy, produktywność
Abstract in PolishCelem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena poziomu kosztów pracy oraz jej produktywności w Polsce i UE. Zasadniczą część poświęcono empirycznej analizie danych opisujących sytuację w zakresie badanych zjawisk w Polsce w porównaniu z Unią Europejską. Przeprowadzone w opracowaniu analizy mają wyjaśniać występujące zróżnicowanie płac w krajach UE, które utrzymuje się pomimo powstania wspólnego rynku pracy na obszarze UE. Okresem badawczym prowadzonych w artykule analiz objęto lata 2004-2012, chociaż niekiedy okres ten został rozszerzony również do lat wcześniejszych, sprzed przystąpienia Polski do UE. W niniejszym opracowaniu posłużono się przede wszystkim elementami statystyki opisowej w celu prezentacji danych źródłowych oraz wnioskowania logicznego, a także analizą związków przyczynowo-skutkowych badanych zmiennych ekonomicznych. Syntetyczne wnioski z przeprowadzonych analiz zawarto w podsumowaniu.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-18)
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?