Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego

Tomasz Buchwald , Michał Ginter

Abstract

Analysis of the local labour market proves that professional activity of the population in 2006 - 2011, although showing a slow growth, did not approach the level observed in the EU. There are considerable disparities between particular districts' labour markets, due mainly to historical factors. The situation is the worst in the eastern and northwestern Poland. The Polish economic transformation is characterized by a gradual growth of the importance of large cities and a decline of provincial towns. The research conducted for Jarocin district confirms the difficulties which young people with higher education have on the labour market. The spatial mobility of the district's inhabitants has increased, which means that people are more and more ready to seek employment away from home.
Author Tomasz Buchwald (UEP)
Tomasz Buchwald,,
- Poznań University of Economics and Business
, Michał Ginter (WZ / KM)
Michał Ginter,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsAnalysis of Local Labour Market in Jarocin District
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, ISSN 1506-7637, (B 10 pkt)
Issue year2014
No2
Pages183-199
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrynek pracy, bezrobocie, podmioty gospodarcze, dojazdy do pracy
Keywords in Englishthe labour market, unemployment, business entities, commuting to work
Abstract in PolishBadanie dotyczące analizy lokalnych rynków pracy pokazało, że aktywność zawodowa ludności w latach 2006 - 2011, mimo powolnego wzrostu, nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Istnieje duże zróżnicowanie na powiatowych rynkach pracy, spowodowane w dużej mierze uwarunkowaniami historycznymi. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach Polski Wschodniej i Północno-Zachodniej. Cechą charakterystyczną polskich przemian gospodarczych jest stopniowy wzrost znaczenia dużych ośrodków regionalnych, z jednoczesnym pozbawieniem znaczenia ośrodków lokalnych. Badania przeprowadzone dla powiatu jarocińskiego potwierdziły istnienie problemu z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym. Wzrosła mobilność przestrzenna ludności powiatu, co oznacza, że zwiększyła się skłonność do poszukiwania pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także poza nim.
URL https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2067/1/14_Tomasz%20BUCHWALD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?