The intuitive manager in an agile company

Kamila Malewska , Maja Sajdak

Abstract

The aim of this paper is to present the concept of an agile enterprise and an approach based on intuition in decision-making as a response to changes in the business environment. The paper is based on an assumption that the characteristics of an agile enterprise and the competencies and skills possessed by intuitive managers may be necessary for the survival and development of organizations in the near future. The paper consists of three main parts. The first one presents the essence of an intuitive approach in management, especially in decision-making. The second part lays out the concept of an agile enterprise. In the last section an attempt has been made to compare intuitive manager's competences and skills and the characteristics of the agile enterprise with the requirements for the efficient functioning of modern organizations resulting from business environment changes
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1A
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishintuicja, sprawne przedsiębiorstwo, adaptacja
Abstract in PolishCelem pracy jest prezentacja koncepcji sprawnego przedsiębiorstwa i podejścia w podejmowaniu decyzji opartego na intuicji w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Pracę oparto na założeniu, że cechy sprawnego przedsiębiorstwa i umiejętności intuicyjnych menedżerów mogą być niezbędne dla przetrwania przedsiębiorstw w bliskiej przyszłości. Praca składa sie z trzech głównych części. Pierwsza prezentuje esencję podejścia intuicyjnego w zarządzaniu, szczególnie w podejmowaniu decyzji. Druga wykłada koncepcję sprawnego przedsiębiorstwa. W trzeciej porównano kompetencje i umiejętności menedżera intuicyjnego oraz cechy sprawnego przedsiębiorstwa z wymaganiami efektywnego funkcjonowania nowoczesnych organizacji wynikający i ze zmian w otoczeniu biznesowym
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_1A_(165)_EN.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?