Dwie twarze niskiej emisji

Kinga Świtalska

Abstract

The terms "low emission" and "low carbon economy" are used interchangeably by many people, however, these definitions have different meanings. Low emissions are all substances of low sources emitted into the air. The term low-carbon economy is much broader and it is not only the elimination of low emissions, but also improving the quality of social life with the economic growth of the country. In the current 2014-2020 financial perspective, governments are faced with an important task in the field of energy planning in the region. EU regulations and systems of financial support for investments are to assist in its implementation. To take advantage of the new support programmes, local governments will have to meet certain requirements imposed by the European Union.
Author Kinga Świtalska (UEP)
Kinga Świtalska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsTwo Faces of Low Emission
Journal seriesLogistyka Odzysku, ISSN 2083-6422, (B 6 pkt)
Issue year2014
No4
Pages36-38
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishgospodarka niskoemisyjna, niska emisja zanieczyszczeń, ochrona powietrza, efektywność energetyczna
Abstract in PolishPojęcia "niska emisja" oraz "gospodarka niskoemisyjna" używane są przez wiele osób zamiennie, jednakże definicje te mają odmienne znaczenia. Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł. Termin gospodarka niskoemisyjna jest znacznie szerszy i oznacza nie tylko wyeliminowanie niskiej emisji, ale również poprawę jakości życia społeczeństwa przy wzroście gospodarczym kraju. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, samorządy stają przed ważnym zadaniem w zakresie planowania energetycznego w regionie. Przepisy unijne oraz systemy wsparcia finansowego inwestycji mają stanowić pomoc w jego realizacji. Aby skorzystać z nowych programów pomocowych, samorządy będą musiały spełnić niektóre wymogi stawiane przez Unię Europejską.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 2.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?