Convention bureaux’ roles in the global meetings industry – a methodological framework

Natalia Latuszek

Abstract

The aim of the paper is to present a methodological aspect of research on convention bureaux’ roles in the meetings industry. The online survey was conducted among almost 300 cities listed in the ICCA’s ranking. Convention bureau managers were asked about the tasks of every convention bureau and the performance of their own institution. Every task was incorporated into one of the main five roles of convention bureau: an agent, a coordinator, a leader, a representative, and a marketer. The research method was based on the IPA (Importance-Performance Analysis).
Author Natalia Latuszek (WGM / KT)
Natalia Latuszek,,
- Department of Tourism
Other language title versionsRole biur kongresowych w globalnym przemyśle spotkań – ramy metodologiczne
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (54)
Pages198-208
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish biuro kongresowe, przemysł spotkań, analiza istotności-osiągnięć, IPA, instytucje
Keywords in Englishconvention bureau, meetings industry, ImportancePerformance Analysis, IPA, institutions
Abstract in PolishCelem pracy jest prezentacja metodologicznego aspektu badań dotyczą- cych roli biur kongresowych w przemyśle spotkań. Przeprowadzony w sieci sondaż objął prawie 300 miast z rankingu ICCA. Menadżerów biur kongresowych zapytano o zadania każdego biura i działalność ich instytucji. Każde zadanie przypisano jednej z pięciu głównych ról biura kongresowego: agenta, koordynatora, przewodniczącego, przedstawiciela i sprzedawcy. Metodę badawczą oparto na analizie istotności-osiągnięć (IPA).
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-11-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?