Convention bureaux’ roles in the global meetings industry – a methodological framework

Natalia Latuszek

Abstract

The aim of the paper is to present a methodological aspect of research on convention bureaux’ roles in the meetings industry. The online survey was conducted among almost 300 cities listed in the ICCA’s ranking. Convention bureau managers were asked about the tasks of every convention bureau and the performance of their own institution. Every task was incorporated into one of the main five roles of convention bureau: an agent, a coordinator, a leader, a representative, and a marketer. The research method was based on the IPA (Importance-Performance Analysis).
Autor Natalia Latuszek (WGM / KT)
Natalia Latuszek
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuRole biur kongresowych w globalnym przemyśle spotkań – ramy metodologiczne
Tytuł czasopisma/seriiKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr4 (54)
Paginacja198-208
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim biuro kongresowe, przemysł spotkań, analiza istotności-osiągnięć, IPA, instytucje
Słowa kluczowe w języku angielskimconvention bureau, meetings industry, ImportancePerformance Analysis, IPA, institutions
Streszczenie w języku polskimCelem pracy jest prezentacja metodologicznego aspektu badań dotyczą- cych roli biur kongresowych w przemyśle spotkań. Przeprowadzony w sieci sondaż objął prawie 300 miast z rankingu ICCA. Menadżerów biur kongresowych zapytano o zadania każdego biura i działalność ich instytucji. Każde zadanie przypisano jednej z pięciu głównych ról biura kongresowego: agenta, koordynatora, przewodniczącego, przedstawiciela i sprzedawcy. Metodę badawczą oparto na analizie istotności-osiągnięć (IPA).
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 20-11-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?