Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców

Jan Fazlagić

Abstract

Teacher training expenditure is a necessary component of quality assurance in the education system. The expenditure on training courses is the equivalent of R&D Expenditure in the manufacturing sector. Teacher training courses should aim to improve the quality of education in schools. The quality of teacher training can be assessed from several perspectives – one of them, applied in this papers, is the perspective of teacher trainers (educators). The paper presents the empirical findings from the survey conducted by the author. The respondents were asked about such issues as the attitudes of teachers towards their own development, the quality of in- -house teacher training centers in Poland, the impact of quality of training on the quality of education in schools. The attributes of good quality training courses were identified and described.
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsInstitutional counteraction to digital divide of selected social groups
Journal seriesZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1896-0200, e-ISSN 2084-3968, (B 11 pkt)
Issue year2014
No4 (28)
Pages321-339
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishsystem edukacji, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie szkołą, zarządzanie innowacjami w sektorze usług
Keywords in Englisheducation system, management of training courses, school management, management of innovations in the service sector
Abstract in PolishSzkolenia nauczycieli stanowią niezbędny element zapewnienia jakości systemu oświaty. Wydatki na szkolenia w sektorze usług są ekwiwalentem wydatków na badania i rozwój w sektorze przemysłowym. Szkolenia nauczycieli powinny służyć utrzymywaniu bądź podnoszeniu jakości systemu edukacji. Jakość szkoleń nauczycieli może być mierzona z kilku perspektyw – jedna z nich została wykorzystana do przeprowadzenia badania ankietowego wśród osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli w Polsce (edukatorów, czyli „nauczycieli nauczycieli”). W badaniu respondentów pytano o kwestie związane z oceną postaw nauczycieli wobec własnego doskonalenia zawodowego, jakością funkcjonowania ODN-ów, efektywnością szkoleń w opinii wykładowców, wpływem szkoleń na poprawę jakości nauczania i wychowywania. Zidentyfikowano i przedstawiono także atrybuty dobrych szkoleń.
DOIDOI:10.4467/20843968ZP.14.027.2771
URL http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2014/Zarzadzanie-Publiczne-4-2014/art/4478/
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?