Budowanie marki pracodawcy w branży TSL

Iwona Biernat-Stawecka , Łukasz Stawecki

Abstract

The paper presents the concept of employer branding, i.e. building of employer's brand. It also presents the primary goals and areas of employer branding with a tool to enable their achievement, EVP (Employee Value Proposition). The article characterises the FTL sector (Freight forwarding Transport Logistics) from the labour market standpoint and substantiates why employer's brand building is of special importance in the sector. Finally, the paper presents selected examples of employer branding activities of FTL businesses.
Autor Iwona Biernat-Stawecka ()
Iwona Biernat-Stawecka
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
, Łukasz Stawecki - Politechnika Poznańska (PP)
Łukasz Stawecki
-
Inne wersje tytułuCreating the Employer Branding in FTL Sector
Tytuł czasopisma/seriiLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Rok wydania2016
Nr3
Paginacja28-31
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbudowanie marki pracodawcy, zarządzanie zasobami ludzkimi, EVP, branża TSL
Streszczenie w języku polskimW artykule wyjaśniono pojęcie brandingu, czyli budowana marki, przy czym skupiono się szczególnie na budowaniu marki pracodawcy. Przedstawiono również najważniejsze cele i obszary employer brandingu, a także narzędzie służące do ich realizacji EVP (Employee Value Proposition) oraz scharakteryzowano branżę TSL z punktu widzenia rynku pracy i uzasadniono, dlaczego budowanie marki pracodawcy jest w tej branży szczególnie istotne. Na koniec zaprezentowano wybrane przykłady działań z zakresu employer brandingu firm z branży TSL.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?