Wahania cykliczne na rynku mięsa wieprzowego w skali globalnej

Sebastian Stępień

Abstract

The aim of the paper is to identify the trends in the pork market in the world in the years 1990-2012. The subject of the analysis are changes in the swine population and production as well and prices fluctuations. The idea is to demonstrate that known in economics from the second half of the nineteenth century hog cycle is also a typical feature of the contemporary economy. Author used the chosen methods of dynamic analysis, analysis of time series, regression and correlation. Source of information is the data from Organization of the United Nations for Food and Agriculture Organization (FAO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and Eurostat.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsCyclical Fluctuations in the Market of Pork on a Global Scale
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol17
No3
Pages362-366
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Ceny, Wahania sezonowe w gospodarce
Keywords in EnglishPork meat, Production of meat, Prices, Seasonal fluctuations in the economy
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie tendencji na rynku mięsa wieprzowego na świecie w latach 1990- 2012. Przedmiotem analizy były zmiany w zakresie pogłowia i produkcji oraz cen. Podjęto próbę wykazania, że znany w ekonomii od II połowy XIX wieku cykl świński jest cechą typową także dla współczesnej gospodarki. W pracy wykorzystano metody analizy dynamiki szeregów czasowych, regresji i korelacji. Źródłem informacji były dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Eurostatu.
URL https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/233242/2/17-3-Stepien.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-11-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?