Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Bartkowiak , Marcin Borkowski

Abstract

In contemporary municipal enterprises phenomenon of ownership unbundling of management, it means that the owners do not exercise direct management functions, only entrust them rented persons for that purpose. Their task is, through the application of appropriate work processes and use of resources to ensure the smooth functioning of the company. The issue relating to the description of the interaction between the owner and persons rented by him referred to in the literature the concept of corporate governance and national conditions as corporate governance.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Marcin Borkowski - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Marcin Borkowski,,
-
Other language title versionsCorporate Governance in the Companies with the Participation of Municipalities
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No118
Pages5-20
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish nadzór korporacyjny, przedsiębiorstwo komunalne, spółka z udziałem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
Keywords in English corporate governance, municipal enterprise, a company with the participation of municipalities
Abstract in PolishWe współczesnych przedsiębiorstwach komunalnych występuje zjawisko rozdzielenia własności od zarządzania. Oznacza to, że właściciele nie sprawują bezpośrednio funkcji zarządczych, tylko powierzają je wynajętym w tym celu osobom. Ich zadaniem jest, w wyniku zastosowania odpowiedniej organizacji pracy oraz wykorzystania posiadanych zasobów, zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienie odnoszące się do opisu wzajemnego oddziaływania właściciela i osób przez niego wynajętych określane jest w literaturze pojęciem corporate governance, a w warunkach krajowych jako nadzór korporacyjny.
DOIDOI:10.18276/epu.2015.118-01
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/1561.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-18)
Additional fields
Tytuł numeru25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?