Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych

Agata Sierpińska-Sawicz , Elżbieta Królikowska

Abstract

The article presents the extent of leasing use to finance the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). These companies finance activities mainly from their own funds contributed by owners and generated profits. In order to accelerate development they also use external funds mainly in the form of leasing. Bank loans account for only 16% of the total funding and are less accessible than leasing. In 2009–2014 leasing was mostly availed by entities from such sectors as health care and social assistance (47% of companies) and manufacturing (46.5% of companies). In order to accelerate the expansion and strengthening the market position in the area of MSME companies use leasing as a financing source for purchasing modern machinery and equipment and the replacement of machinery and equipment for the more technologically advanced. Leasing also serves as a source of funds for purchases of transport means
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
, Elżbieta Królikowska
Elżbieta Królikowska,,
-
Other language title versionsLeasing as a source of development financing of micro, small and medium businesses
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No116
Pages442-450
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish mikro, małe, średnie firmy, leasing, kredyt
Keywords in Englishmicro, small, medium enterprises, leasing, bank loans
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zakres wykorzystania leasingu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich firm (MMSP). Firmy te finansują swoją działalność głównie ze środków własnych wniesionych przez właścicieli oraz wygospodarowanych zysków. W celu przyspieszenia rozwoju korzystają również ze środków obcych głównie w postaci leasingu. Kredyty bankowe stanowią tylko 16% łącznych źródeł finansowania i są trudniej dostępne niż leasing. Z leasingu w największym stopniu korzystały w latach 2009–2014 podmioty z sektorów: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (47% firm) oraz działalność produkcyjna (46,5% firm). W celu przyśpieszenia rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku firmy z obszaru MMSP wykorzystywały leasing jako źródło finansowania zakupów nowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz wymiany maszyn i urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie. Leasing stanowił również źródło finansowania środków transportu.
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?