Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych

Agata Sierpińska-Sawicz , Elżbieta Królikowska

Abstract

The article presents the extent of leasing use to finance the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). These companies finance activities mainly from their own funds contributed by owners and generated profits. In order to accelerate development they also use external funds mainly in the form of leasing. Bank loans account for only 16% of the total funding and are less accessible than leasing. In 2009–2014 leasing was mostly availed by entities from such sectors as health care and social assistance (47% of companies) and manufacturing (46.5% of companies). In order to accelerate the expansion and strengthening the market position in the area of MSME companies use leasing as a financing source for purchasing modern machinery and equipment and the replacement of machinery and equipment for the more technologically advanced. Leasing also serves as a source of funds for purchases of transport means
Autor Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
, Elżbieta Królikowska
Elżbieta Królikowska
-
Inne wersje tytułuLeasing as a source of development financing of micro, small and medium businesses
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Nr116
Paginacja442-450
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskim mikro, małe, średnie firmy, leasing, kredyt
Słowa kluczowe w języku angielskimmicro, small, medium enterprises, leasing, bank loans
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono zakres wykorzystania leasingu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich firm (MMSP). Firmy te finansują swoją działalność głównie ze środków własnych wniesionych przez właścicieli oraz wygospodarowanych zysków. W celu przyspieszenia rozwoju korzystają również ze środków obcych głównie w postaci leasingu. Kredyty bankowe stanowią tylko 16% łącznych źródeł finansowania i są trudniej dostępne niż leasing. Z leasingu w największym stopniu korzystały w latach 2009–2014 podmioty z sektorów: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (47% firm) oraz działalność produkcyjna (46,5% firm). W celu przyśpieszenia rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku firmy z obszaru MMSP wykorzystywały leasing jako źródło finansowania zakupów nowocześniejszych maszyn i urządzeń oraz wymiany maszyn i urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie. Leasing stanowił również źródło finansowania środków transportu.
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?