Interactions of Tea (Camellia Sinensis) Extracts with Ascorbic Acid and Their Effect on the Antioxidant Activity at Various pH Values

Jolanta Enko , Anna Gliszczyńska-Świgło

Abstract

The effect of pH on the radical scavenging activity of black, green, red and white tea extracts and their mixtures with ascorbic acid was investigated. The TEAC method was used to measure the radical scavenging activity of extracts and their mixtures with ascorbic acid at different weight ratios. The type of interaction between tested extracts and ascorbic acid was determined by interaction indexes and isobolograms. It was found that the TEAC values of tea extracts and mixtures containing high concentration of extract in relation to ascorbic acid increased with the pH of the solution. For mixtures with high concentration of ascorbic acid, the TEAC values were not influenced by the pH. All tea extracts acted with ascorbic acid mainly additively, although some trend toward synergism in the case of red tea extract was observed. Trend toward antagonism was observed at pH 6 and 8 for mixtures containing the excess of black tea extract.
Author Jolanta Enko (WT / KTiAI)
Jolanta Enko,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Anna Gliszczyńska-Świgło (WT / KTiAI)
Anna Gliszczyńska-Świgło,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsInterakcje ekstraktów z herbat (Camellia sinensis) z kwasem askorbinowym i ich wpływ na aktywność przeciwutleniającą mieszaniny w różnym pH
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2014
No3
Pages85-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishtea, ascorbic acid, interactions, antioxidant, TEAC value, pH-depenent TEAC profile
Abstract in PolishOkreślono wpływ pH na zdolność ekstraktów z czarnej, zielonej, czerwonej i białej herba ty oraz ich mieszanin z kwasem askorbinowym do zmiatania wolnych rodników. Zdolność zmiatania wolnych rodników przez badane ekstrakty oraz ich mieszaniny z kwasem askorbinowym w różnych stosunkach wagowych zmierzono przy użyciu testu TEAC (ang. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Typ interakcji pomiędzy badanymi ekstraktami a kwasem askorbinowym został określony za pomocą izobologramów i wskaźników interakcji (ang. interaction indexes). W przypadku ekstraktów z herbat oraz mieszanin zawierających wysokie stężenie ekstrak tów w stosunku do kwasu askorbinowego, wartość TEAC wzrastała ze wzrostem pH roztworu. Przy wysokim stężeniu kwasu askorbinowego w mieszaninie z ekstraktem wartości TEAC były niezależne od pH. Wszystkie ekstrakty z herbat wykazywały z kwasem askorbinowym głównie efekt addytywny, chociaż w przypadku ekstraktu z czerwonej herbaty zaobserwowano trend w kierunku synergizmu. W przypadku ekstraktu z czarnej herbaty, w pH 6 i 8, dla mieszanin zawierających nadmiar ekstraktu w stosunku do kwasu askorbinowego zaobserwowano trend w kierunku antagonizmu.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?