Społeczne umocowanie przedsiębiorczości społecznej

Anna Waligóra

Abstract

The issue of social entrepreneurship in Poland is discussed from many points of view. In the context of the functioning and development of this social phenomenon the position of both theoreticians (creator definitions, scientific studies and research), the creators of laws and established their advisory bodies, bodies that encourage social entrepreneurship from public funds, including trans-national (m.al. EU ) and representatives of the business areas of cooperation for social entrepreneurship entities . The purpose of this article is to present the different points of view and references for the development of social entrepreneurship in Poland, as well as the evaluation of the actions undertaken for the development of social entrepreneurship in Poland.
Autor Anna Waligóra (WE / KSiF)
Anna Waligóra
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
Inne wersje tytułuSocial Empowerment of Social Entrepreneurship
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr7
Paginacja72-81
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimprzedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość socjalna, ekonomia społeczna, przewaga konkurencyjna, budowanie relacji, kapitał społeczny
Słowa kluczowe w języku angielskim social entrepreneurship, social co-operative, social economy, competitive advantage, establishing relationships, social capital
Streszczenie w języku polskimProblematyka przedsiębiorczości społecznej w Polsce jest dyskutowana w wielu wymiarach. W kontekście funkcjonowania i rozwoju tego zjawiska społecznego zajmują stanowisko zarówno jego teoretycy (twórcy definicji, opracowań naukowych i badawczych), twórcy ustaw oraz powołane przez nich organy doradcze, jak i podmioty dotujące przedsiębiorczość społeczną ze środków publicznych, w tym ponadnarodowych (m.in. unijnych) oraz przedstawiciele biznesu współtworzący pola współpracy dla podmiotów przedsiębiorczości społecznej. Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja różnych punktów widzenia i odniesień co do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a także ocena działań podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/05_waligora.pdf
Językpl polski
Plik
05_waligora.pdf 1.69 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2021-01-12)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?