Społeczne umocowanie przedsiębiorczości społecznej

Anna Waligóra

Abstract

The issue of social entrepreneurship in Poland is discussed from many points of view. In the context of the functioning and development of this social phenomenon the position of both theoreticians (creator definitions, scientific studies and research), the creators of laws and established their advisory bodies, bodies that encourage social entrepreneurship from public funds, including trans-national (m.al. EU ) and representatives of the business areas of cooperation for social entrepreneurship entities . The purpose of this article is to present the different points of view and references for the development of social entrepreneurship in Poland, as well as the evaluation of the actions undertaken for the development of social entrepreneurship in Poland.
Author Anna Waligóra (WE / KSiF)
Anna Waligóra,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsSocial Empowerment of Social Entrepreneurship
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No7
Pages72-81
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość socjalna, ekonomia społeczna, przewaga konkurencyjna, budowanie relacji, kapitał społeczny
Keywords in English social entrepreneurship, social co-operative, social economy, competitive advantage, establishing relationships, social capital
Abstract in PolishProblematyka przedsiębiorczości społecznej w Polsce jest dyskutowana w wielu wymiarach. W kontekście funkcjonowania i rozwoju tego zjawiska społecznego zajmują stanowisko zarówno jego teoretycy (twórcy definicji, opracowań naukowych i badawczych), twórcy ustaw oraz powołane przez nich organy doradcze, jak i podmioty dotujące przedsiębiorczość społeczną ze środków publicznych, w tym ponadnarodowych (m.in. unijnych) oraz przedstawiciele biznesu współtworzący pola współpracy dla podmiotów przedsiębiorczości społecznej. Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja różnych punktów widzenia i odniesień co do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a także ocena działań podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/05_waligora.pdf
Languagepl polski
File
05_waligora.pdf 1.69 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?