Krótkoterminowe i długoterminowe reakcje cenowe na ogłoszenia transakcji fuzji i przejęć na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

Adam Zaremba , Michał Płotnicki

Abstract

Purpose - The aim of this paper is to provide fresh-out of sample evidence on short-term and longterm performance following announcement of mergers and acquisitions. Design/methodology/approach - The research is based on 109 M&A deals in Central and Eastern European countries for years 2001-2014. In the short-term event study, we use ACAR approach, and measure abnormal returns with zero, index and market models. In the long-term event studies, we examine calendar-time portfolios with models accounting for influence of value, size and momentum effects. Findings - We document positive and significant short-term abnormal returns on acquiring and target companies in the first weeks following the transaction announcement. We also detect negative abnormal longterm performance of acquirers, but this observation lacks statistical significance. Originality/value - This is the first comprehensive study of post merger performance in CEE countries.
Author Adam Zaremba (WZ / KIiRK)
Adam Zaremba,,
- Department of Investment and Capital Markets
, Michał Płotnicki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), MNiSW [80]
Michał Płotnicki,,
-
Other language title versionsShort- and Long-Term Post-Merger Announcement Performance in CEE Stock Markets
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages593-606
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishanaliza zdarzeń, fuzje i przejęcia, krótkoterminowe reakcje cenowe, ponadprzeciętne stopy zwrotu, rynek akcji, anormalne stopy zwrotu, Europa Środkowo-Wschodnia, CEE
Keywords in English event study, post-merger announcement performance, mergers and acquisitions, Central-Eastern Europe, CEE, stock markets, abnormal returns
Abstract in PolishCel - Celem niniejszego badania jest zbadanie długoterminowych i krótkoterminowych reakcji cenowych po ogłoszeniu zamiaru zawarcia transakcji fuzji i przejęć. Metodologia badania - Badanie bazuje na 109 potencjalnych połączeniach spółek notowanych na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej ogłoszonych w latach 2001-2014. W ramach badań krótkoterminowych reakcji cenowych, wykorzystane zostaje podejście analizy zdarzeń z zastosowaniem różnych modeli oczekiwanych stóp zwrotu. W ramach badań reakcji długoterminowych zastosowana zostaje metoda portfeli kalendarzowych testowanych z uwzględnieniem wpływu efektów wielkości spółki, momentum i wskaźnika wartości księgowej do rynkowej. Wynik - Wyniki wskazują na występowanie dodatnich i statystycznie istotnych ponadprzeciętnych stóp zwrotu ze spółek przejmowanych i przejmujących w ciągu pierwszych tygodni po ogłoszeniu zamiaru połączenia. Zaobserwowano również długoterminowe ujemne (jednak nieistotne statystycznie) anormalne stopy zwrotu ze spółek przejmujących. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsze kompleksowe badanie reakcji cenowych po ogłoszeniu zamiaru połączenia na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-593.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-10)
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?