Miejsce gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003-2014

Marian Gorynia

Abstract

The first aim of this paper is to identify and evaluate major changes and trends in the significance of the Polish economy for the European Union economy in the years 2003-2014. The conducted analysis concerns changes in the gross domestic product, exports, imports, inward foreign direct investment and outward foreign direct investment. The paper’s second aim is to forecast what the above mentioned variables under analysis will be in the future and to formulate some recommendations with regard to future economic policy.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsThe significance of the Polish economy for the European Union economy in the years 2003-2014
Journal seriesPrzegląd Zachodni, ISSN 0033-2437, (B 12 pkt)
Issue year2016
No4
Pages203-234
Publication size in sheets1.55
Keywords in Polishgospodarka polska, gospodarka Unii Europejskiej
Keywords in EnglishEuropean Union
Abstract in PolishPierwszym celem artykułu jest identyfikacja i ocena najważniejszych zmian i prawidłowości, jakie wystąpiły w sferze znaczenia gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003-2014. Prowadzona analiza odnosi się do zmian produktu krajowego brutto, eksportu, importu, zagranicznych inwestycji bezpośrednich przychodzących i zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących. Drugim celem opracowania jest zarysowanie perspektyw odnośnie do kształtowania się wyżej wymienionych analizowanych zmiennych w przyszłości oraz sformułowanie zaleceń dla przyszłej polityki gospodarczej.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-21)
Additional fields
Tytuł numeruWielowymiarowe aspekty mocarstwowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?