Social media as a source of information about products and services in the light of cross-cultural research in China, Poland and United States / Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach i usługach w świetle badań międzykulturowych w Chinach, Polsce i Stanach Zjednoczonych

Małgorzata Bartosik-Purgat

Abstract

Social media (SM) are a valuable source of information in various areas. One of them is receiving and sharing information about products and services from and with friends who are social media users. The main goal of this article is to identify the types of products and services toward which SM users show particular customer behaviours. The paper is both theoretical and empirical. The literature study has been complemented with the results of the empirical studies that were conducted by the author in foreign markets. The empirical analysis focuses on three markets, that is China, Poland and the United States. The results of the studies demonstrate that in the Chinese group the respondents gather information in SM, and share their opinions with other SM users particularly on foreign language courses. On the other hand, in the Polish group tangible assets include clothing and films, while in terms of services the Polish respondents concentrate on hotels, restaurants and cultural events. As far as the American respondents are concerned, the attention is paid to household goods, and, similarly to the Polish group, hotels, restaurants and cultural events.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat (WGM / KZM)
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
- Department of International Management
Other language title versionsMedia społecznościowe jako źródło informacji o produktach i usługach w świetle badań międzykulturowych w Chinach, Polsce i Stanach Zjednoczonych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No447
Pages22-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedia społecznościowe, zachowanie konsumentów, kategorie produktów i usług, Chiny, Polska, Stany Zjednoczone
Keywords in Englishsocial media, consumer behaviour, products and services categories, China, Poland, United States
Abstract in PolishMedia społecznościowe stanowią cenne źródło informacji w wielu zakresach. Jednym z nich jest zdobywanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach od i wśród grona znajomych, użytkowników mediów społecznościowych. Głównym celem artykułu jest identyfikacja rodzajów produktów i usług, w stosunku do których użytkownicy SM wykazują określone zachowania konsumenckie. Opracowanie ma charakter teoretyczno- -empiryczny, studia literaturowe zostały uzupełnione o wyniki badań empirycznych, które autorka prowadziła na rynkach zagranicznych. Analiza empiryczna dotyczy Chin, Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Rezultaty badań pokazują, że w grupie chińskiej respondenci gromadzą informacje w SM i dzielą się swoimi opiniami z innymi użytkownikami szczególnie w odniesieniu do kursów językowych. Z kolei w grupie polskiej wśród produktów są to ubrania oraz filmy, a wśród usług są to usługi hotelarskie, restauracyjne, a także wydarzenia kulturalne. Wśród respondentów amerykańskich na szczególne podkreślenie zasługują produkty gospodarstwa domowego i, podobnie jak w grupie polskiej, usługi hotelarskie, restauracyjne oraz wydarzenia kulturalne.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.447.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34880&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruAsian Economies in the Context of Globalization
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?