Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

Bogdan Sojkin

Abstract

In the article the internal and external determinant factors which influence research and scientific institutions' choice of business orientation are presented. Typical business orientations fit for application in such institutions for the purpose of carrying out market tasks are presented. Against their background the tasks of marketing in such institutions are outlined and the currently available set of marketing instruments at their disposal is discussed.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsDeterminant factors of the marketing activity of scientific and research institutions
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (15)
Pages19-32
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish marketing, instytucja naukowa, portfel produktowy, wyznaczniki działań marketingowych
Keywords in Englishmarketing, scientific institution, product portfolio, determinants of marketing activities
Abstract in PolishW artykule przedstawione zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na wybór orientacji biznesowej przez instytucje naukowe i badawcze. Scharakteryzowano typowe orientacje biznesowe możliwe do zastosowania przez te instytucje w realizacji zadań rynkowych. Na ich tle zarysowano zadania marketingu tych instytucji i omówiono dostępne współcześnie instrumentarium marketingowe będące w ich dyspozycji.
DOIDOI:10.14611/minib.15.01.2015.06
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2015/01/MINIB_Sojkin_Uwarunkowania-dzialalnosci-marketingowej-instytucji-naukowych-i-badawczych.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-10-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?