Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

Bogdan Sojkin

Abstract

In the article the internal and external determinant factors which influence research and scientific institutions' choice of business orientation are presented. Typical business orientations fit for application in such institutions for the purpose of carrying out market tasks are presented. Against their background the tasks of marketing in such institutions are outlined and the currently available set of marketing instruments at their disposal is discussed.
Autor Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin
- Katedra Marketingu Produktu
Inne wersje tytułuDeterminant factors of the marketing activity of scientific and research institutions
Tytuł czasopisma/seriiMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN , e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr1 (15)
Paginacja19-32
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskim marketing, instytucja naukowa, portfel produktowy, wyznaczniki działań marketingowych
Słowa kluczowe w języku angielskimmarketing, scientific institution, product portfolio, determinants of marketing activities
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawione zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na wybór orientacji biznesowej przez instytucje naukowe i badawcze. Scharakteryzowano typowe orientacje biznesowe możliwe do zastosowania przez te instytucje w realizacji zadań rynkowych. Na ich tle zarysowano zadania marketingu tych instytucji i omówiono dostępne współcześnie instrumentarium marketingowe będące w ich dyspozycji.
DOIDOI:10.14611/minib.15.01.2015.06
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2015/01/MINIB_Sojkin_Uwarunkowania-dzialalnosci-marketingowej-instytucji-naukowych-i-badawczych.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*7 (2020-08-01)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?