Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast - ujęcie teoretyczne

Natalia Piechota

Abstract

In her article, the author presented the theoretical grounds of convention bureaux (CBs) operation, referring to the stream of institutionalism and the phenomenon of regions competitiveness. She focused on the problem how the said theoretical streams may be useful in explanation of the role of convention bureaux as the institutions affecting towns' competitiveness, related to tourism and the whole local economy. The analysis comprised the most important theories and models of regions competitiveness and competitiveness of tourist regions indicating what places there are occupied in the by convention bureaux and the industry of meetings.
Author Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota,,
- Department of Tourism
Other language title versionsConvention Bureaux as the Institutions Affecting Towns Competitiveness - the Theoretical Approach
Journal seriesZeszyty Naukowe Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 1509-3670, [2084-4689], (B 8 pkt)
Issue year2015
No40
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish convention bureaux, miasta, instytucje, konkurencyjność regionów
Keywords in English convention bureaux, towns/cities, institutions, regions competitiveness
Abstract in PolishW artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), nawiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu roli convention bureaux jako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkurencyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują w nich convention bureaux oraz przemysł spotkań.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?