Wpływ celów uwzględnionych przy projektowaniu systemu identyfikowalności na jego skuteczność

Justyna Górna

Abstract

The aim of this study was to determine the rank of objectives that can assist in the design of a traceability system and then examine the impact of objectives taken into accounting the design of a traceability system for its effectiveness. The study was conducted by using the Delphic method and one of the indirect sampling procedures which is survey method. The largest percentage of respondents (81.1%) as definitely important objective in the design traceability system they recognized “to support the objectives of food security”. The correspondence analysis showed, that considering specific objectives for the designed tracking system such as “supporting the objectives food quality”, “determining the history origin of the product:, “facilitating the withdrawing products from distribution” may have a positive impact on the perceiving the effectiveness of the internal and external traceability system.
Author Justyna Górna (WT / KEJ)
Justyna Górna,,
- Department of Standardized Management Systems
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No3 (44)
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcele, identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna, skuteczność
Keywords in Englishobjectives, internal and external traceability, effectiveness
Abstract in PolishCelem badań było określenie rangi celów, które mogą wspierać proces projektowania systemu identyfikowalności, a następnie zbadanie wpływu celów uwzględnianych przy projektowaniu systemu identyfikowalności na jego skuteczność. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody delfickiej oraz jednej z metod sondażowych pośrednich, jaką jest metoda ankietowa. Największy odsetek respondentów (81,1%) za zdecydowanie istotny cel obrany przy projektowaniu systemu identyfikowalności uznał „wspieranie celów dotyczących bezpieczeństwa żywności”. Analiza korespondencji dowiodła, że uwzględnienie konkretnych celów dla projektowanego systemu identyfikowalności takich jak „wspieranie celów dotyczących jakości żywności”, „określanie historii lub pochodzenia wyrobu”, „ułatwienie wycofania wyrobów z dystrybucji” może korzystnie wpływać na postrzeganie skuteczności systemu identyfikowalności wewnętrznej i zewnętrznej.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/03_44_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?