Odzysk platynowców ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE) metodami matalurgicznymi

Anna Cieszyńska

Abstract

Consumer electronics have become an integral part of daily life and revolutionized the way we communicate or retrieve information. Rapid technological advancements and increased production meant that electrical and electronic equipment has become ubiquitous, and its consumption is increasing every year. At the same time the amount of waste electrical and electronic equipment (WEEE) increases because the equipment that we buy from the assumption is produced at shorter and shorter lifetimes. It is estimated that the world amount of WEEE generated in 2014 was nearly 42 million tons of which about 35% were recycled. In recent years there is a notable increase in the interest in recovery of platinum group metals (PGMs), like: palladium, platinum or rhodium from waste electronic and electrical equipment (WEEE),which can be very profitable and forward-looking industry. This paper provides an overview of metallurgy methods for recovery of PGMs from WEEE used today in the world.
Author Anna Cieszyńska (WT / KTiAI)
Anna Cieszyńska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsPlatinum Group Metals (Pgms) recovery from Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE) using metallurgical methods
Journal seriesLogistyka Odzysku, ISSN 2083-6422, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol22
No1
Pages52-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (ZSEE), elektroodpady, platynowce, odzysk metali, recykling
Abstract in PolishSprzęt elektroniczny stał się integralną częścią naszego życia codziennego i zrewolucjonizował sposób komunikowania się czy pobierania informacji. Szybki postęp technologiczny oraz wzmożona produkcja sprawiły, że sprzęt elektroniczny i elektryczny stał się wszechobecny, a jego konsumpcja wzrasta co roku. Jednocześnie zwiększa się ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), ponieważ sprzęt, który kupujemy, z założenia produkowany jest na coraz krótsze okresy żywotności. Szacuje się, że w 2014 r. na świecie powstały prawie 42 miliony ton ZSEE, z czego około 35% zostało poddanych recyklingowi. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania odzyskiwaniem platynowców, takich jak: pallad, platyna czy rod z elektrośmieci, co może być bardzo zyskowną i perspektywiczną branżą. Niniejsza praca stanowi przegląd metod metalurgicznych stosowanych obecnie na świecie do odzysku platynowców z ZSEE.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171457827?q=bwmeta1.element.ekon-element-dc262d43-ef40-3694-8c0a-6e36546bca0c;9&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruDomknięta pętla łańcucha dostaw ZSEE
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?