Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów

Jan Polowczyk

Abstract

There are no optimal or universal strategies that could be recommended to companies in specific conditions. Strategic management is an area of management in which the creativity of top managers is the most important. The purpose of this paper is to present the complexity of strategic management using the concept of paradox. The article consists of four parts, followed by some final remarks. The first part presents the position of strategic management as a sub-discipline of management. The second part describes the notion of a paradox by means of the Confucian philosophical concept of yin and yang. The third part explains strategic management as a set of paradoxes. Finally, the fourth part formulates the concept of a multidimensional space of strategic paradoxes.
Autor Jan Polowczyk (WGM / KKM)
Jan Polowczyk
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Inne wersje tytułuStrategic Management as a Multidimensional Space of Paradoxes
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr2
Paginacja107-125
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimzarządzanie, zarządzanie strategiczne, paradoks
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagement, strategic management, paradox
Streszczenie w języku polskimNie ma optymalnych i uniwersalnych strategii, które można byłoby zalecać przedsiębiorstwom w konkretnych warunkach. Zarządzanie strategiczne jest tym obszarem zarządzania, w którym największe znaczenie ma kreatywność zarządów przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu koncepcji paradoksu. Artykuł składa się z czterech części i zakończenia. W pierwszej części przedstawiono pozycję zarządzania strategicznego jako subdyscypliny zarządzania, w drugiej opisano znaczenie paradoksów, wykorzystując konfucjańską koncepcję filozoficzną yin i yang. Część trzecia przedstawia zarządzanie strategiczne jako zbiór paradoksów. Z kolei w części czwartej sformułowano koncepcję wielowymiarowej przestrzeni paradoksów strategicznych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/07_polowczyk.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_07_polowczyk.pdf 182.39 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*14 (2020-09-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?