Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów

Jan Polowczyk

Abstract

There are no optimal or universal strategies that could be recommended to companies in specific conditions. Strategic management is an area of management in which the creativity of top managers is the most important. The purpose of this paper is to present the complexity of strategic management using the concept of paradox. The article consists of four parts, followed by some final remarks. The first part presents the position of strategic management as a sub-discipline of management. The second part describes the notion of a paradox by means of the Confucian philosophical concept of yin and yang. The third part explains strategic management as a set of paradoxes. Finally, the fourth part formulates the concept of a multidimensional space of strategic paradoxes.
Author Jan Polowczyk (WGM / KKM)
Jan Polowczyk,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsStrategic Management as a Multidimensional Space of Paradoxes
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No2
Pages107-125
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishzarządzanie, zarządzanie strategiczne, paradoks
Keywords in Englishmanagement, strategic management, paradox
Abstract in PolishNie ma optymalnych i uniwersalnych strategii, które można byłoby zalecać przedsiębiorstwom w konkretnych warunkach. Zarządzanie strategiczne jest tym obszarem zarządzania, w którym największe znaczenie ma kreatywność zarządów przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu koncepcji paradoksu. Artykuł składa się z czterech części i zakończenia. W pierwszej części przedstawiono pozycję zarządzania strategicznego jako subdyscypliny zarządzania, w drugiej opisano znaczenie paradoksów, wykorzystując konfucjańską koncepcję filozoficzną yin i yang. Część trzecia przedstawia zarządzanie strategiczne jako zbiór paradoksów. Z kolei w części czwartej sformułowano koncepcję wielowymiarowej przestrzeni paradoksów strategicznych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/07_polowczyk.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_07_polowczyk.pdf 182.39 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*16 (2021-01-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?