Zmiany w strukturze pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Marcin Spychała

Abstract

The article presents a definition and specific characteristics of the state aid: state resources, economic advantage, selectivity, the distortion of competition and the affect on trade between Member States. Moreover, the article presents the structure of the state aid in Poland taking into account the method of financing, types of state aid and its beneficiaries. The article includes a hypothesis that Poland's accession to the European Union had a significant impact on the structure of the state aid in Poland.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsChanges in the Structure of State Aid after Poland's Accession to the European Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No346
Pages279-288
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpomoc publiczna, Polska, akcesja, Unia Europejska
Keywords in Englishstate aid, Poland, accession, European Union
Abstract in PolishW artykule przedstawiono pojęcie oraz cechy pomocy publicznej: państwowy charakter środków, korzyść ekonomiczną, selektywność, zagrożenie dla konkurencji oraz wpływ na handel między państwami członkowskimi. Ponadto omówiono strukturę udzielanej pomocy publicznej w Polsce ze względu na sposób jej finansowania, przeznaczenie pomocy oraz jej beneficjentów. Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i ocena struktury udzielanej pomocy publicznej w latach 2003-2012. Zweryfikowano w nim hipotezę, według której przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało istotny wpływ na strukturę udzielanej pomocy publicznej. Do osiągnięcia powyższego celu zastosowano metodę opisową oraz przyczynową. Artykuł opracowany został na podstawie rocznych raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, przygotowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.346.26
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?