Internacjonalizacja gospodarek światowych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2003-2013

Konrad Sobański

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the scope, geographic patterns and dynamics of the financial internationalisation in the four largest Central Eastern European (CEE) economies; i.e. Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania in the years 2003-2013. In the period analysed the financial internationalisation of CEE countries increased. Empirical investigation revealed that the dynamics of financial internationalisation was much larger than the economic growth of the countries analysed. As a result the share of foreign assets and liabilities in GDP increased significantly. Moreover the net international investment position deteriorated due to positive net capital inflows, which is in accordance with the stages of development hypothesis and the neoclassical model. The direction of the international financial integration for CEE economies in the period analysed was primarily determined by their geographical and political proximity to the European Union, but not to the same extent for all types of international financial flows. The importance of geo-political distance to the host country was lower for short-term international investment (portfolio flows, especially in the stock market) than for long-term foreign flows.
Author Konrad Sobański (WGM / KFM)
Konrad Sobański,,
- Department of International Finance
Other language title versionsFinancial Internationalisation of Central and Eastern European Economies in the Years 2003-2013
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No9
Pages57-74
Publication size in sheets1.85
Keywords in Polish finanse międzynarodowe, internacjonalizacja, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Europa Środkowo-Wschodnia
Keywords in English international finance, internationalisation, international investment position, Central and Eastern European economies
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena zakresu i tempa finansowej internacjonalizacji czterech największych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), tj. Polski, Czech, Węgier i Rumunii, oraz określenie jej geograficznego kierunku w latach 2003-2013. W okresie tym umiędzynarodowienie finansowe gospodarek EŚW zwiększyło się. W ramach przeprowadzonej analizy empirycznej zaobserwowano, że tempo międzynarodowej integracji finansowej gospodarek EŚW w badanym okresie, mierzonej aktywami i pasywami zagranicznymi, było większe niż tempo wzrostu gospodarczego w tych krajach. Doprowadziło to do istotnego wzrostu udziału aktywów i pasywów zagranicznych w PKB poszczególnych gospodarek. Co więcej, pogłębiała się ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w związku ze zdecydowaną przewagą napływu kapitału zagranicznego do regionu EŚW nad inwestycjami odpływającymi. Zjawiska te potwierdzają tzw. hipotezę faz rozwoju oraz model neoklasyczny w teorii ekonomii. Kierunek międzynarodowej integracji finansowej krajów EŚW w latach 2003-2013 był determinowany głównie bliskością geograficzno-polityczną i członkostwem w Unii Europejskiej, choć nie w takim samym stopniu dla wszystkich rodzajów przepływów finansowych. Znaczenie dystansu geograficzno-politycznego kraju gospodarza do kraju goszczącego było mniejsze w przypadku krótkoterminowych przepływów kapitałowych (portfelowych, zwłaszcza na rynku akcji) niż w przypadku przepływów długoterminowych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/03_sobanski.pdf
Languagepl polski
File
03_sobanski.pdf 567.17 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?