Rozmyta wartość bieżąca - próba ujęcia aksjomatycznego

Krzysztof Piasecki

Abstract

The subject of considerations is the present value defined as the discounted utility of cash flow. We assume here also that: 1° the utility of current payment is equal to its nominal value; 2° the utility is odd function of payment nominal value. This axiomatic definition of present value is generalized to the case in which present value is equal to fuzzy number. Additivity of present value, diversification rule and The First Gossen's Law are also taken into account.
Author Krzysztof Piasecki (WZ / KIiN)
Krzysztof Piasecki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsFuzzy Present Value - an Attempt to Axiomatic Approach
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No295
Pages70-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishużyteczność zdyskontowana, wartość bieżąca, liczba rozmyta, pierwsze prawo Gossena, zasada dywersyfikacji, addytywność wartości bieżącej
Keywords in Englishtemporal utility, present value, fuzzy number, the First Gossen’s Law, diversification rule, additivity of present value
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań jest wartość bieżąca, określona jako zdyskontowana użyteczność przepływów finansowych. Zakładamy tutaj dodatkowo, że: 1 użyteczność bieżącej płatności jest równa jej wartości nominalnej; 2 użyteczność jest nieparzystą funkcją wartości nominalnej płatności. Taka definicja aksjomatyczna wartości bieżącej jest uogólniona do przypadku, w którym wartość bieżąca jest równa liczbie rozmytej. Addytywność wartości bieżącej, efekt dywersyfikacji ryzyka i pierwsze prawo Gossena także były rozważane.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/269146?id=269146&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?