Niedobory składników odżywczych w diecie bezglutenowej

Iga Rybicka , Anna Gliszczyńska-Świgło

Abstract

The gluten-free diet excludes wheat, barley, rye, and also oat contaminated with those grains. Recently there is a growing interest in diets limiting carbohydrate products, including wheat, and in the gluten-free diet, which are alternative to the traditional nutrition. The gluten-free diet is nowadays used not only by patients with e.g. coeliac disease, gluten intolerance, and Duhring´s disease, but also by healthy individuals. This interest is reflected in the annual, significant increase in the market value of gluten-free products. The safety of gluten-free products is guaranteed by the symbol of Crossed Grain, which indicates the absence or acceptable level of harmful gluten. The quality of gluten-free diet also depends on the content of nutrients and therefore the extent to which it realizes the nutritional requirements. The present paper reviews the literature data concerning nutritional deficiencies among children and adults on the gluten-free diet. Numerous studies indicate deficiencies of some vitamins and minerals in gluten-free diet, mostly of vitamin D and B-group vitamins (B9 and B12), calcium, and iron. Lower contribution of carbohydrates in the implementation of the daily requirements for energy is also observed. Daily energy demand is realized on the proper level, but the contribution of protein and fat in the diet is higher than indicated by the dietary recommendations.
Author Iga Rybicka (WT / KTiAI)
Iga Rybicka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Anna Gliszczyńska-Świgło (WT / KTiAI)
Anna Gliszczyńska-Świgło,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsNutritional deficiencies in gluten-free diet
Journal seriesProblemy Higieny i Epidemiologii, ISSN 1895-4316, (B 9 pkt)
Issue year2016
No97 (3)
Pages183-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgluten, dieta bezglutenowa, celiakia, niedobór, składnik odżywczy
Keywords in Englishgluten, gluten-free diet, coeliac disease, deficiency, nutrient
Abstract in PolishW diecie bezglutenowej konieczne jest wyłączenie pszenicy, jęczmienia, żyta oraz zanieczyszczonego nimi owsa. W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie dietami ograniczającymi produkty węglowodanowe, w tym zawierające pszenicę, oraz dietą bezglutenową, które mają stanowić alternatywę wobec tradycyjnego sposobu żywienia. Dieta wykluczająca gluten stosowana jest więc nie tylko przez pacjentów np. z celiakią, nietolerancją glutenu i chorobą Dühringa, ale także przez osoby zdrowe. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w corocznym, znacznym wzroście wartości rynku żywności bezglutenowej. O bezpieczeństwie żywności bezglutenowej informuje symbol przekreślonego kłosa, świadczący o nieobecności lub dopuszczalnym poziomie w niej szkodliwego dla chorych glutenu. Jakość diety bezglutenowej zależy także od zawartości w niej składników odżywczych, a tym samym stopnia, w jakim realizuje zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Niniejszy artykuł stanowi przegląd danych literaturowych dotyczących niedoborów żywieniowych wśród dzieci i dorosłych stosujących dietę bezglutenową. Liczne badania wskazują na występowanie niedoborów niektórych witamin i składników mineralnych, najczęściej wit. D i wit. z grupy B (B9 i B12), wapnia i żelaza oraz na zmniejszony udział węglowodanów w realizacji dziennego zapotrzebowania na energię. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne jest realizowane na właściwym poziomie, ale udział białka i tłuszczu w całodziennej racji pokarmowej jest wyższy niż wskazany w zaleceniach dietetycznych.
URL http://www.phie.pl/phe.php?opc=AR&lng=pl&art=1373
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?