PSD (Private Sector Development) jako narzędzie współpracy rozwojowej Holandii

Bartosz Skwara

Abstract

The support for PSD in recent years has become one of the main topics analyzed as part of the policy review of the Dutch development aid. In the era of globalization and in the face of new challenges, the existing channels of foreign aid turned out to be ineffective; a new approach was required. By abandoning traditional solutions and replacing them with innovative ideas, it was possible to create a better investment climate for the private sector in donor-beneficiary relationships. Having noticed opportunities for the Dutch business sector, the Dutch government has committed itself to mobilising its involvement. The article analyses the reasons for the exceptionally intensive involvement of the Dutch government in the development of the private sector. It also describes the characteristics of the participants, institutions, mechanisms and instruments of PSD as instruments of development cooperation.
Author Bartosz Skwara (UEP)
Bartosz Skwara,,
- Poznań University of Economics and Business
Journal seriesDebiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, ISSN 1428-7129, (B 3 pkt)
Issue year2016
No16
Pages51-67
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish pomoc rozwojowa, PSD, Holandia
Keywords in English Dutch Official Development Assistance, Private Sector Development, the Netherlands
Abstract in Polish Rozwój Sektora Prywatnego (PSD) w Holandii na przestrzeni ostatnich lat stał się jednym z głównych tematów podlegających analizie w następstwie redefinicji holenderskiej pomocy rozwojowej. Stosowane do tej pory kanały w dzisiejszej erze globalizacji i nowych wyzwań nie przynosiły zamierzonych rezultatów; wymagały nowego podejścia. Porzucenie tradycyjnych rozwiązań i zastąpienie ich nowatorskimi pomysłami przyczyniło się do stworzenia lepszego klimatu inwestycyjnego dla sektora prywatnego w relacjach donator – beneficjent. Holenderski rząd, zauważywszy możliwości dla własnego sektora biznesowego, zobowiązał się do jego mobilizacji. W artykule analizuje się czynniki determinujące tak duże zaangażowanie Holendrów w rozwój sektora prywatnego. Następnie podjęto charakterystykę podmiotów, instytucji, mechanizmów oraz instrumentów PSD jako narzędzi współpracy rozwojowej.
URL https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/Debiuty_2016_net.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)3
ScoreMinisterial score = 3.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 3.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?