Kierunki zmian struktury obrotów na rynku giełdowym w Warszawie

Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

The study presents changes in the structure of trading on the Warsaw Stock Exchange by different investor groups. The article shows the structure of savings of Poles and the share of capital invested on the stock exchange. Currently savings structure is dominated by bank deposits and cash on current accounts. In 2016, only 3,6% savings were invested on the stock market and only 3,5% of households held any shares. The percentage of Poles investing on the stock market is much lower in Poland compared to Western European countries. In total turnover on the Warsaw Stock Exchange, the share of foreign investors grows systematically, while the share of domestic institutional and individual investors is falling. The underlying causes of the decrease in the share of individual investors on the stock market is the increase in the complexity of financial instruments and the wealth of societies. This entices investors to allocate free cash in mutual investment funds that transfer funds to markets and provide a higher rate of return.
Autor Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Inne wersje tytułuDirections of Changes in Turnover Structure on Warsaw Stock Exchange
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr50/3
Paginacja117-129
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimpoziom oszczędności, struktura inwestorów, inwestorzy indywidualni
Słowa kluczowe w języku angielskimlevel of savings, investor structure, individual investors
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowane zostały kierunki zmian struktury obrotów na GPW w Warszawie według grup inwestorów. Pokazano strukturę oszczędności Polaków i udział w tych oszczędnościach środków ulokowanych na giełdzie. W strukturze oszczędności dominują depozyty bankowe i środki pieniężne na kontach bieżących. Na giełdzie ulokowane było tylko 3,6% oszczędności i tylko 3,5% gospodarstw domowych posiadało akcje. Odsetek obywateli inwestujących na giełdzie jest w Polsce dużo niższy niż w krajach Europy Zachodniej. W obrotach na GPW w Warszawie rośnie systematycznie udział inwestorów zagranicznych, spada zaś udział krajowych inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Podstawowymi przyczynami spadku udziału w obrotach giełdowych inwestorów indywidualnych są wzrost złożoności instrumentów finansowych i bogacenie się społeczeństw. Skłania to inwestorów do lokowania wolnych środków pieniężnych w funduszach zbiorowego inwestowania.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/3-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/742/article/12040/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruMetody ilościowe w ekonomii. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?