Alians strategiczny Renault-Nissan - motywy, model zarządzania i efekty koopetycji

Barbara Jankowska , Piotr Trąpczyński

Abstract

In the paper we briefly characterize the nature, motives, business model and results of the strategic alliance between Renault and Nissan. The case study is embedded in the concept of coopetition that has been recognized as a strategy of fostering the competitive advantage of firms competing and cooperating at the same time. Referring to the particular case of coopetition we manifest that strategic alliances between competitors generate positive impact in terms of efficiency and innovativeness of the partners. That thesis is valid even in industries dominated by mergers and acquisitions like the automotive industry. Discussing the story on the coopetition of Renault and Nissan we demonstrate that the crucial success factor for creating and discounting the coopetitive benefits is the factor of time.
Author Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsRenault-Nissan Strategic Alliance - Motives, Management Model and Coopetition Effects
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishalians strategiczny, koopetycja, Renault, Nissan
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano istotę, motywy, model zarządzania oraz efekty aliansu strategicznego między firmami Renault i Nissan. Sojusz obu firm osadzono w koncepcji koopetycji, która zyskuje na znaczeniu jako możliwa strategia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koopetycja jako nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej przenika do coraz większej liczby branż, a jej szczególnym przykładem są alianse strategiczne w branży motoryzacyjnej. Scharakteryzowany przypadek koopetycji między Renault i Nissanem stanowi potwierdzenie dla wskazywanych w literaturze pozytywnych proefektywnościowych i proinnowacyjnych "nacisków" tego typu więzi między firmami i strategii działania nawet w branżach zdominowanych przez fuzje i przejęcia. Jednocześnie demonstruje, że ważnym czynnikiem pojawienia się i dyskontowania korzyści wynikających ze współpracy z konkurentem jest czas.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?