Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów

Tomasz Olejniczak

Abstract

Dynamic demographic shift towards an aging population largely determines the interest of economists. The importance of the market segment of seniors in different dimensions (economic, social) is emphasized today in many publications, both scientific as well as those of a journalistic nature. Many fields of science discovers seniors as an interesting research facility. Also in marketing senior is gaining not only as a reference and a guide to interesting business prospects but also as a subject of research. The study of consumer behavior of seniors relies on the use of various techniques. The article is illustrative, and its goal is to present the use of different techniques to determine the behavior of the household of seniors.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsMethodological Aspects of Research of Consumer Behavior of Seniors
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No459
Pages277-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishseniorzy, ludzie starsi, techniki badań marketingowych, zastosowanie technik badań marketingowych
Keywords in Englishseniors, elderly, marketing research techniques, use of marketing research techniques
Abstract in PolishDynamiczne zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw istotnie determinują zainteresowania ekonomistów. Znaczenie segmentu konsumentów seniorów w różnym wymiarze (ekonomicznym, społecznym) podkreśla się obecnie w wielu publikacjach zarówno naukowych, jak i tych o charakterze publicystycznym. Wiele dziedzin naukowych odkrywa seniorów jako interesujący obiekt badawczy. Również w marketingu coraz częściej senior zyskuje nie tylko jako element odwołań i wskazówka na ciekawe perspektywy biznesowe, ale również jako podmiot badawczy. Badania zachowań konsumentów seniorów opierają się na wykorzystaniu różnorodnych technik badawczych. Celem artykułu o charakterze poglądowym jest prezentacja zastosowania zróżnicowanych technik badań marketingowych w Polsce i na świecie, pozwalających określić zachowania gospodarstwa domowego seniorów.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.459.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36535&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-09)
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?