Pomoc publiczna jako źródło finansowania MŚP na przykładzie Wielkopolski

Michał Ginter

Abstract

Nowadays public aid is a very important tool of funding, allowing to happen many different investment plans for SME. Article shows strong dependency between amount of income, costs, profits, expenses on fixed assets and value of given aid but for different categories of SME in various pace. Important occurrence is connected with delay in time of assistance effects. It shows how strong is connection between growth of enterprises and given assistance, on the other side the ability of keeping high place on the market.
Author Michał Ginter (WZ / KM)
Michał Ginter,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsPublic Aid as So Urce of Funding SME with the Wielkopolska Example
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol42
No2
Pages151-163
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishPomoc publiczna, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishPublic aid, Source of financing, Small business
Abstract in PolishPomoc publiczna stanowi dziś bardzo ważne narzędzie finansowe pozwalające na urzeczywistnienie wielu zamierzeń inwestycyjnych MŚP. W artykule wykazano istnienie zależności pomiędzy zmianami wielkości przychodów, kosztów, zysków oraz wydatkami na środki trwałe, a faktem udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorstwu. Dodatkowo ukazano zróżnicowanie w stopniu oddziaływania pomocy publicznej na beneficjentów w zależności od przynależności do określonej grupy wielkości przedsiębiorstw.
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.025/7323
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?